ӨДӨР ТУТМЫН АРХИВ: "12-Р САР 10, 2017"

1

Соёлын төвийн номын сан...

10, 2017САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

Соёлын төвийн ажилтан, албан хаагчид иргэддээ хүрсэн төрийн үйлчилгээг үзүүлж Засаг даргын тамгын газрын ажилтан албан хаагчдад шинээр хэвлэгдсэн 20 гаруй номоор танилцуулга хийж, явуулын

6

Бүх нийтийн цэвэрлэгээ...

10, 2017САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

Сумын төвд бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2 дахь удаагаа иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагын дунд зохион байгууллаа. Цэвэрлэгээнд Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчид, Соёлын

3

Сургалт

10, 2017САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

Сумын 1 дүгээр багийн Засаг дарга болон нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн нар 4 дүгээр сургуулийн 6, 7, 8 дугаар ангийн нийт 35 хүүхдэд “Хог хаягдлын тухай”

45

Сумын аврага шалгаруул...

10, 2017САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

2017 оны 11 дүгэр сарын 18-ны өдөр Сумын Засаг даргын нэрэмжит “Сумын аврага”  шалгаруулах гар бөмбөгийн тэмцээнийг амжилттай зохион байгууллаа. Нийт 12 баг тамирчид оролцсон

Picture1

ОРОН ТООНЫ БУС ЁС ЗҮЙН Х...

10, 2017САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

Picture1

БАЯНТАЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАР...

10, 2017САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

л

Цаг үеийн мэдээ

10, 2017САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ХҮРЭЭНД: Засаг  даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны талаар: 2017 оны 11 дүгэр сарын 18-ны өдөр Сумын Засаг даргын нэрэмжит “Сумын аврага”  шалгаруулах

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС