Соёлын төвийн номын санч явуулын номын сангийн үйлчилгээг үзүүллээ.

12-Р САР 10, 2017
120 МЭДЭЭГ ҮЗСЭН

1Соёлын төвийн ажилтан, албан хаагчид иргэддээ хүрсэн төрийн үйлчилгээг үзүүлж Засаг даргын тамгын газрын ажилтан албан хаагчдад шинээр хэвлэгдсэн 20 гаруй номоор танилцуулга хийж, явуулын номын сангийн үйлчилгээг үзүүллээ.

САНАЛ, ХҮСЭЛТ ҮЛДЭЭХ ХЭСЭГ

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС