March 6, 2021

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

Соёлын төвийн номын санч явуулын номын сангийн үйлчилгээг үзүүллээ.

1Соёлын төвийн ажилтан, албан хаагчид иргэддээ хүрсэн төрийн үйлчилгээг үзүүлж Засаг даргын тамгын газрын ажилтан албан хаагчдад шинээр хэвлэгдсэн 20 гаруй номоор танилцуулга хийж, явуулын номын сангийн үйлчилгээг үзүүллээ.

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС