ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

5.27

ЗДТГазрын сул орон тоон...

19, 2019САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

Man avatar

Та өглөө ажилдаа ирэхдэ...

18, 2018САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

Picture1

Сул орон тооны ажлын за...

13, 2018САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

20953527_775655179281789_2698983753879190999_n

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУ...

12, 2018САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

Picture1

ЗДТГазрын ажилчидын ша...

30, 2018САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

№ Товч утга Нээх 1 Тэтгэмж Үзэх 2 Цалин урамшуулал Үзэх 3 4

Picture1

Нөөцөөс сул орон тоо нө...

30, 2018САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

23364997_808937675953539_2000169890_n

ЗДТГазрын ажилчидын ам...

22, 2018САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

Picture1

2018 оны ЗДТГазрын орон т...

20, 2018САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

Picture1

ЗДТГазрын Төрийн үйлчи...

03, 2018САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

№ Товч утга  харах 1 Ур чадвар 1-р сар Хавсралт Үзэх Үзэх 2 Ур чадвар 2-р сар Хавсралт Үзэх Үзэх 3 Ур чадвар 3-р сар

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС