March 21, 2023

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ

1. СОГТУУРУУЛАХ УНДААНЫ ЭРГЭЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ, АРХИДАН СОГТУУРАХТАЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16530861302491 2. ХӨРӨНГИЙН…

Монгол улсын 2022 оны төсвийн тухай хууль https://legalinfo.mn/mn/detail/16381595772311 Төсвийн зарим тусгай шаардлагын үйлчлэлийг түр түдгэлзүүлэх,мөрдөх хугацааг…

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС