САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

90_7370426

2018 оны Санхүүгийн тайла...

18, 2019САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

90_7370426

ОНХСангийн 2018 оны санхү...

18, 2019САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

90_7370426

Сумын төсвийн байгуулл...

10, 2018САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

Сумын төсвийн байгууллагуудын 2017 оны санхүүгийн тайлан № Товч утга Үзэх 1 ИТХурал Нээх 2 ЗДТГазар Нээх 3 Эрүүл мэндийн төв Нээх 4 4-р сургууль

90_7370426

4-р сургууль санхүүгийн ...

14, 2017САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

90_7370426

Санхүүгийн тайлан нэгт...

14, 2017САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

90_7370426

ИТХурлын санхүүгийн та...

14, 2017САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

90_7370426

ЗДТГазрын санхүүгийн т...

14, 2017САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС