САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

90_7370426

Сумын төсвийн байгуулл...

Сумын төсвийн байгууллагуудын 2017 оны санхүүгийн тайлан № Товч утга Үзэх 1 ИТХурал Нээх 2 ЗДТГазар Нээх 3 Эрүүл мэндийн төв Нээх 4 4-р сургууль

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС