March 21, 2023

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

ХОЛБОО БАРИХ

           БАЯНТАЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН
ТАМГЫН ГАЗРЫН АЖИЛТНУУДТАЙ ХОЛБОГДОХ

 

Овог нэр

Албан тушаал

Харилцах утас

1

С.Басан

ИТХ-ын дарга

99087656

2

Т.Ган-Эрдэнэ

ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга

99202780

3

Д.Мөнх-Эрдэнэ

Засаг дарга

99751691

98995692

4

Л.Лхагвасүрэн

Засаг даргын Орлогч дарга

88093770

5

В.Гантуяа

ЗДТГазрын дарга

94113190

6

Н.Мөнгөнцэцэг

1-р багийн Засаг даргын үүрэг гүйцэтгэгч

94081519

86861689

7

Б.Энхтөр

2-р багийн Засаг дарга

99277410

89870557

8

Ц.Урангуа

Улсын бүртгэгч

99223878

9

Б.Мөнгөнцэцэг

МЭҮТасгийн дарга

99666770

10

Б.Солонгомаа

МЭҮТасгийн мэргэжилтэн

99923026

11

Б.Батсүх

Санхүү албаны даргын үүрэг гүйцэтгэгч

99828461

12

Г.Болормаа

Халамжийн мэргэжилтэн

99633698

13

С.Энхцэцэг

Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

99785089

14

Н.Ган-Эрдэнэ

Төрийн сангийн мэрэгжилтэн

99788771

15

Ц.Булган

Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

94019197

89945248

16

Б.Батчимэг

Газрын даамал

80930624

99745354

17

Д.Сувд-Эрдэнэ

Архив бичиг хэргийн эрхлэгч

95582925

86151507

18

Д.Амартүвшин

Нягтлан бодогч

94946766

19

Х.Ариунгуа

Нягтлан бодогч

99178557

90169294

20

Н.Сарантуяа

Нярав

99283341

88843341

21

Б.Наранцэцэг

Үйлчлэгч

88713204

22

23

Ц.Болдбаатар

Л.Төрболд

Жижүүр

Жолооч

88189908

99676451

86860622

22

ЭМТөвийн дуудлагын дугаар

Жижүүр / Сувилагч /

99577103

 

 

Санал хүсэлт хүлээн авах 94113190

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС