САРЫН МЭДЭЭ

5

2019 оны 05 дугаар сарын мэ...

18, 2019САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

4

2019 оны 04 дүгээр сарын мэ...

18, 2019САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

3

2019 оны 03 дугаар сарын мэ...

18, 2019САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

2

2019 оны 02 дугаар сарын мэ...

18, 2019САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

111

2019 оны 01 дүгээр сарын мэ...

18, 2019САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

4

Баянтал сумын цаг үеийн...

30, 2018САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

Sun up in the countryside

Баянтал сумын цаг үеийн...

03, 2018САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

io

Баянтал сумын цаг үеийн...

27, 2018САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ХҮРЭЭНД: Засаг  даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны талаар: Аймгийн ХХААГазраас жил бүр зохион байгуулагддаг Хөдөө аж ахуйн мэргэжилтний зөвлөгөөн 2018 оны 03

Баянтал сумын цаг үеийн...

28, 2018САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ХҮРЭЭНД: Засаг  даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны талаар: Сумын Онцгой комиссын хурал 2018 оны 01 дүгээр 5, 11-ний өдрүүдэд 2 удаа хуралдаж

л

Цаг үеийн мэдээ

10, 2017САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ХҮРЭЭНД: Засаг  даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны талаар: 2017 оны 11 дүгэр сарын 18-ны өдөр Сумын Засаг даргын нэрэмжит “Сумын аврага”  шалгаруулах

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС