ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ /САРААР/

sanhuu

2019 оны 11 дүгээр сарын тө...

09, 2019САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

5.27

2019 оны 10 дугаар сарын тө...

09, 2019САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

sanhuu

2019 оны 09 дүгээр сарын тө...

09, 2019САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

5.27

2019 оны 07 дугаар сарын тө...

09, 2019САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

sanhuu

2019 оны 06 дугаар сарын тө...

09, 2019САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

sanhuu

2019 оны төсвийн гүйцэтгэ...

18, 2019САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

Picture1

Баянтал сумын 2018 оны тө...

10, 2018САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

№ Товч утга Үзэх 1 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэл Нээх 2 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэл Нээх 3 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэл Нээх 4 4-р сарын

Picture1

Баянтал сумын 2018 оны ав...

10, 2018САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

Баянтал сумын 2018 оны авлаг, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ № Товч утга Үзэх 1 1-р сарын авлаг, өглөг Нээх 2 2-р сарын авлаг, өглөг Нээх 3

90_7370426

Төсвийн орлогын мэдээ 20...

05, 2018САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

№ Товч утга Үзэх 1 1-р сарын орлогын мэдээ Үзэх 2 2-р сарын орлогын мэдээ Үзэх 3 3-р сарын орлогын мэдээ Үзэх 4 4-р сарын

Picture1

Баянтал сумын 2017 оны ав...

30, 2017САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

№ Товч утга Үзэх 1 1-р сарын авлаг, өглөг Үзэх 2 2-р сарын авлаг, өглөг Үзэх 3 3-р сарын авлаг, өглөг Үзэх 4 4-р сарын

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС