ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ /САРААР/

Picture1

Баянтал сумын 2018 оны тө...

№ Товч утга Үзэх 1 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэл Нээх 2 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэл Нээх 3 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэл Нээх 4 4-р сарын

Picture1

Баянтал сумын 2018 оны ав...

Баянтал сумын 2018 оны авлаг, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ № Товч утга Үзэх 1 1-р сарын авлаг, өглөг Нээх 2 2-р сарын авлаг, өглөг Нээх 3

90_7370426

Төсвийн орлогын мэдээ 20...

№ Товч утга Үзэх 1 1-р сарын орлогын мэдээ Үзэх 2 2-р сарын орлогын мэдээ Үзэх 3 3-р сарын орлогын мэдээ Үзэх 4 4-р сарын

Picture1

Баянтал сумын 2017 оны ав...

30, 2017САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

№ Товч утга Үзэх 1 1-р сарын авлаг, өглөг Үзэх 2 2-р сарын авлаг, өглөг Үзэх 3 3-р сарын авлаг, өглөг Үзэх 4 4-р сарын

Picture1

Баянтал сумын 2017 оны тө...

30, 2017САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

  № Товч утга Үзэх 1 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэл Үзэх 2 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэл Үзэх 3 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэл Үзэх 4 4-р

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС