АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ

90_7370426

ОНХСангийн 2018 оны Нийцл...

18, 2019САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

90_7370426

ОНХСангийн 2018 оны аудит...

18, 2019САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

5.27

2018 оны аудитын дүгнэлт ...

18, 2019САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

90_7370426

Сумын төсвийн байгуулл...

10, 2018САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

Сумын төсвийн байгууллагуудын 2017 оны аудитын дүгнэлт № Товч утга /Гэрчилгээ/ Үзэх 1 ИТХурал Нээх-1  Нээх-2 2 ЗДТГазар Нээх-1 Нээх-2 3 Эрүүл мэндийн төв Нээх-1

Picture1

БАЯНТАЛ СУМЫН ТӨСВИЙН Б...

06, 2017САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС