Аймгийн УАШЗ-өөс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт

1

2019.06.10-ны өдрийн үүрэг д...

12, 2019САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

medeelliin il todod tavih zurag

2019.05.27-ны өдрийн үүрэг д...

12, 2019САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

3

2019.05.13-ны өдрийн үүрэг д...

12, 2019САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

1

2019.04.25-ны өдрийн үүрэг д...

12, 2019САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

medeelliin il todod tavih zurag

2019.04.01-ний өдрийн үүрэг ...

12, 2019САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

3

2019.03.04-ний өдрийн үүрэг ...

12, 2019САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

1

2019.02.18-ны өдрийн үүрэг д...

12, 2019САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

medeelliin il todod tavih zurag

2019.01.21-ний өдрийн үүрэг ...

12, 2019САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

3

2019.01.07-ны өдрийн үүрэг д...

12, 2019САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС