September 29, 2020

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

Аймгийн УАШЗ-өөс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС