ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ

3

ОНХСангийн хөрөнгөөр х...

09, 2019САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

zurag 2

2019 оны Орон нутгийн хөг...

09, 2019САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

23472979_811640199016620_3346503983420675217_n

2019 оны ОНХСангийн 1-5 сар...

18, 2019САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

Picture1

2019 оны ОНХСангийн худал...

18, 2019САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

Picture1

ОНХСангаас 2017 онд хийгд...

18, 2018САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

ОНХСан тайлан

Picture1

ОНХСангийн 2015, 2016, 2017 он...

05, 2018САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

90_7370426

2018 оны ОНХСангийн хөрөн...

05, 2018САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

Picture1

Дотуур байрны ажлын гэр...

13, 2017САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

90_7370426

Дотуур байрны засварын ...

13, 2017САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

90_7370426

Өргөх станцын зураг төс...

13, 2017САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС