ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТ

Picture1

Баянтал сумын өргөдөл, ...

30, 2017САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

Тус сумын Засаг дарга болон түүний Тамгын газарт 2017 оны 3 дугаар улирлын байдлаар 461 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт ирсэн байна. Сумын Засаг даргад 44

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС