ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТ

3

2019 жилийн эцсийн өргөдө...

10, 2019САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

21034560_775655112615129_3804819761446125100_n

Баянтал сумын Засаг дар...

16, 2019САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН БАЯНТАЛ СУМЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТ ШИЙДВЭРЛЭЛТ 2019 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ТАЙЛАН 2019.03.25                                                                                                                                Лүн Тус сумын Засаг дарга болон түүний Тамгын газарт

Picture1

Баянтал сумын өргөдөл, ...

27, 2018САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

Picture1

Өргөдөл гомдол хүлээн а...

05, 2018САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

Picture1

Сумын засаг даргын иргэ...

13, 2017САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

Picture1

Иргэдийн өргөдөл, гомдо...

13, 2017САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

Picture1

Баянтал сумын өргөдөл, ...

30, 2017САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

Тус сумын Засаг дарга болон түүний Тамгын газарт 2017 оны 3 дугаар улирлын байдлаар 461 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт ирсэн байна. Сумын Засаг даргад 44

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС