НҮҮР

20

18,16-р зөрлөг, тоочгийн дарга, замын ангийн дарга нарт гарам, нүхэн гарам, гарцыг байнгын хаалттай байлгах талаар үүрэг чиглэл өгсөн.

18,16-р зөрлөг, тоочгийн дарга, замын ангийн дарга нарт  гарам, нүхэн гарам, гарцыг байнгын хаалттай  байлгах талаар үүрэг чиглэл өгсөн. Аймгийн онцгой байдлын газартай хамтарч 2

17

Бод, бог малыг вакцинжуулалт хамруулсан.

  Гадны аймаг сумаас оторлож байгаа 7 малчин өрхийн бод 400, бог 10601 толгой мал вакцинжуулалтанд  хамрагдаагүй байснаас 3 өрхийн  400 бод, 2200 бог малыг

5-2-728

Зэргэлдээх аймаг, суманд малын гоц халдварт шүлхий өвчин гарсантай хобогдуулан авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/355 тоот захирамж, сумын Засаг даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн А/01 тоот

loading
Big Buck Bunny
00:00
--
/
--
youtube play
vimeo play

ВИДЕО МЭДЭЭНҮҮД

  • Баянтал угсралтын ажил
    Баянтал угсралтын ажил
ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС