March 6, 2021

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд

Picture1Сумын Засаг даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг хөдөөгийн малчдаар 4 удаа тойрч өвөлжилтийн бэлтгэл хангасан эсэх, гадны аймаг сумаас оторлож байгаа айл өрхүүдээр орж мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх ажил үйлчилгээнд хамрагдсан талаар шалгалт хийж ажиллаа.

Төв аймгийн Баян, Лүн, Алтанбулаг сумдуудаас 6 малчин өрхийн 5060 толгой мал өвөлжиж байна

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС