March 6, 2021

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

Зорилтот бүлгийн 41 айл өрхөд хөнгөлттэй үнээр 80 тонн нүүрс тарааж дэмжлэг үзүүллээ.

Picture3Сумын удирдлагууд Шивээ говь ХХК-тай хамтран 2017 оны 12 дугаар сарын 5,6-ны өдрүүдэд сумын зорилтот бүлгийн  41 айл өрхөд хөнгөлттэй үнээр 80 тонн нүүрс тарааж дэмжлэг үзүүллээ.

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС