March 6, 2021

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

Бүх нийтийн цэвэрлэгээг зохион байгууллаа.

5Сумын төвд бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2 дахь удаагаа иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагын дунд зохион байгууллаа. Цэвэрлэгээнд Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчид, Соёлын төв, “Талын Илч” ОНӨҮГ-ын ажилтан, орон сууцны оршин суугчид оролцон ойр орчмын хогийг цэвэрлэн, ачиж  40 тонн хог хаягдлыг хогийн төв цэгт төвлөрүүллээ.

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС