Бүх нийтийн цэвэрлэгээг зохион байгууллаа.

12-Р САР 10, 2017
71 МЭДЭЭГ ҮЗСЭН

5Сумын төвд бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2 дахь удаагаа иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагын дунд зохион байгууллаа. Цэвэрлэгээнд Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчид, Соёлын төв, “Талын Илч” ОНӨҮГ-ын ажилтан, орон сууцны оршин суугчид оролцон ойр орчмын хогийг цэвэрлэн, ачиж  40 тонн хог хаягдлыг хогийн төв цэгт төвлөрүүллээ.

САНАЛ, ХҮСЭЛТ ҮЛДЭЭХ ХЭСЭГ

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС