March 6, 2021

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

Сургалт

4Сумын 1 дүгээр багийн Засаг дарга болон нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн нар 4 дүгээр сургуулийн 6, 7, 8 дугаар ангийн нийт 35 хүүхдэд “Хог хаягдлын тухай” хууль болон “Хүүхэд хамгааллын тухай” хуулиар сургалт зохион байгууллаа

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС