Сургалт

12-Р САР 10, 2017
70 МЭДЭЭГ ҮЗСЭН

4Сумын 1 дүгээр багийн Засаг дарга болон нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн нар 4 дүгээр сургуулийн 6, 7, 8 дугаар ангийн нийт 35 хүүхдэд “Хог хаягдлын тухай” хууль болон “Хүүхэд хамгааллын тухай” хуулиар сургалт зохион байгууллаа

САНАЛ, ХҮСЭЛТ ҮЛДЭЭХ ХЭСЭГ

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС