April 20, 2021

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

БАЯНТАЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС