“Эмэгтэйчүүд – манлайлал” 1 сарын аяны хүрээнд

4-Р САР 10, 2018
199 МЭДЭЭГ ҮЗСЭН

дз

—      2018 оны 03 р сард ОУ ын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан “Эмэгтэйчүүд –  манлайлал” 1 сарын аяны төлөвлөгөө гарган сумын Засаг даргаар батлуулан, төрийн байгууллагатай хамтран 8 төрлийн ажил зохион байгууллаа.

 Үүнд: Эрүүл мэндийн сургалт, “ Бүсгүй минь чи инээмсэглэж яваарай” соёлын төвийн уран бүтээлчид болон ардын авьяастнуудын концерт, “Хөдөлгөөн-эрүүл мэнд- эмэгтэйчүүд”, Охидын шивнээ чин сэтгэлийн ярилцлага, “Охидын эрүүл мэнд” сургалт, Сайн үйлсийн аян зэрэг ажлууд зохион байгуулагдсан байна

—“Эмэгтэйчүүд- манлайлал” сарын аяны хүрээнд 4 р цэцэрлэгийн багш, ажилчид, эцэг эхчүүд 2018 оны 03 р сарын 07 ны өдрөөс 03 р сарын 30 ны өдөр хүртэл  “Хүүхдийн төлөө “ЗА” гэж хэлье сайн үйлсийн зохион байгуулж, зорилтот өрхийн 1 хүүхэд болон амьжиргааны түвшингээс доогуур орлоготой 1 өрхийн 3 хүүхдэд 81000 мянган төгрөгний үнэ бүхий хувцасны тусламж үзүүлсэн байна. Сумын ИТХ – ын тэргүүлэгчдийн 2018 оны 04 р сарын 06 ны өдрийн 18 дугаар  тогтоолоор Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн салбар зөвлөлийг 9 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр шинэчлэн байгуулав.

САНАЛ, ХҮСЭЛТ ҮЛДЭЭХ ХЭСЭГ

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС