“Элэг бүтэн Монгол” үндэсний хөтөлбөр

4-Р САР 10, 2018
234 МЭДЭЭГ ҮЗСЭН

рг

“Элэг бүтэн Монгол” үндэсний хөтөлбөрийн 2 дахь шатны арга хэмжээг зохион байгуулан ажилласан. 2017 оны үлдсэн 51 иргэдийг бүрэн хамруулж 15-40 насны нийт 106 иргэн хамрагдсан.

САНАЛ, ХҮСЭЛТ ҮЛДЭЭХ ХЭСЭГ

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС