Хөдөлмөр, халамжийн хүрээнд

4-Р САР 10, 2018
122 МЭДЭЭГ ҮЗСЭН

ао

2018 оны 03 дугаар сарын 21-ны өдөр Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын удирдлага , ажилтнууд ирж хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр төслийн танилцуулга, тайлан, халамжийн үйлчилгээний талаар иргэдэд мэдээлэл хийсэн.

лү

         Өрхийн амьжиргааны түвшингийн судалгаанд хамрагдаж, хүүхдийн мөнгөнд хамрагдах хүсэлтэй 10 өрхөөс өргөдөл авч судалгаанд хамруулсан.  Амьжиргааг дэмжих орон тооны бус зөвлөлийн 4 гишүүн хяналтаар явсан.

         Ахмад настанд зориулсан амралтанд амрах эрхийн бичиг авах, төлбөрөө төлөх тухай, ахмад настны хуулийн талаар хөдөлмөр , халамжийн мэргэжилтэн  мэдээлэл хийсэн байна. 13 настан хамрагдсан байна.

САНАЛ, ХҮСЭЛТ ҮЛДЭЭХ ХЭСЭГ

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС