Баянтал сумын өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт шийдвэрлэлтийн 20185 оны 1 дүгээр улирлын тайлан

САНАЛ, ХҮСЭЛТ ҮЛДЭЭХ ХЭСЭГ

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС