Өргөдөл гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх журам

САНАЛ, ХҮСЭЛТ ҮЛДЭЭХ ХЭСЭГ

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС