Сумын төсвийн байгууллагуудын 2017 оны аудитын дүгнэлт

4-Р САР 10, 2018
80 МЭДЭЭГ ҮЗСЭН

Сумын төсвийн байгууллагуудын 2017 оны аудитын дүгнэлт

Товч утга /Гэрчилгээ/ Үзэх
1 ИТХурал Нээх-1 

Нээх-2

2 ЗДТГазар Нээх-1

Нээх-2

3 Эрүүл мэндийн төв Нээх-1

Нээх-2

4 4-р сургууль Нээх-1

Нээх-2

5 ЭМТөв Нээх-1

Нээх-2

6

 

7

ОНХСан

 

Сумын нэгтгэл

Нээх-1

Нээх-2

Нээх-1

Нээх-2

 

САНАЛ, ХҮСЭЛТ ҮЛДЭЭХ ХЭСЭГ

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС