2018 оны аудитын дүгнэлт ЗДТГазар

6-Р САР 18, 2019
САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН
70 МЭДЭЭГ ҮЗСЭН

САНАЛ, ХҮСЭЛТ АВАХ ЦОНХЫГ ХААСАН БАЙНА.

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС