Бог малд ангилалт баталгаажуулалт хийж гүйцэтгэсэн байна.

11-Р САР 6, 2017
САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН
85 МЭДЭЭГ ҮЗСЭН

Picture19

Сумын хэмжээнд нийт 4 өрх болон хуц ухны суурьт  2255 хонь 765 ямаа нийт 3020 толгой малд ангилалт баталгаажуулалт хийж гүйцэтгэсэн байна. Мөн сумын нутаг дэвсгэрт нутаглаж байгаа 99 малчин өрхийн 48 тэмээ, 2188  үхэр, 39857 хонь, 37271 ямаа нийт 79364 толгой малыг 81,6л вакцин буюу 40800 тун вакцинаар вакцинжуулалтанд хамруулж 0,4 л буюу 200 тун вакцин үлдэгдэлтэй байна.

САНАЛ, ХҮСЭЛТ АВАХ ЦОНХЫГ ХААСАН БАЙНА.

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС