Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний хүрээнд

11-Р САР 6, 2017
САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН
100 МЭДЭЭГ ҮЗСЭН

Picture21

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний хүрээнд сумын  ЗДТГ-ын Иргэний танхимд  2017 оны 10 дугаар сарын 18 -22 ны өдрүүдэд Шинэ хөгжлийн түлхүүр ТББ-ын сургагч багш  Ю.Дэнсмаа, П.Хонгорзул нар  ирж

  • Гэр бүлийн баяр хөөр,
  • Хамт олны хуримтлалын бүлэг,
  • Багийн менежмент, баг хамт олон бүрдэх үе шат зэрэг сэдвээр зорилтот бүлгийн 25 иргэнд сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтанд ахмад настан 15,  хөгжлийн бэрхшээлтэй 7 иргэн, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй өрх 2, гурав болон түүнээс дээш тооны 14 хүртэлх насны хүүхэдтэй өрх толгойлсон 1 эх, нийт 25 хүн хамрагдсан байна.

САНАЛ, ХҮСЭЛТ АВАХ ЦОНХЫГ ХААСАН БАЙНА.

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС