Хуулийн сургалт

11-Р САР 6, 2017
САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН
84 МЭДЭЭГ ҮЗСЭН

Picture16Аймгийн Хууль зүйн хэлтэс, Улсын бүртгэл, Шүүхийн байгууллагын ажилчид 2017 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр Зөрчилийн тухай хууль, Хог хаягдлын тухай хууль, Авлигын тухай хуулиар сумын иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллага, ЗДТГ-ын нийт 56 хүнд сургалт, сурталчилгаа хийсэн байна.

САНАЛ, ХҮСЭЛТ АВАХ ЦОНХЫГ ХААСАН БАЙНА.

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС