December 9, 2023

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН “АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ” ХӨТӨЛБӨРИЙГ 2022 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ХОЛБОО БАРИХШИЛЭН ДАНССошиал хаяг