July 21, 2024

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

Аймаг, сумдын ЗХСЗөвлөлүүд 2020 оны ажлын төлөвлөгөөгөө боловсруулав

ХОЛБОО БАРИХШИЛЭН ДАНССошиал хаяг