August 11, 2022

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

Сумын Засаг даргын хүсэлтээр “Оорцог элгэн хоршоо” нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд сумын Соёлын төвийн гадна өнгө үзэмжийг сайжруулах зорилгоор 5.000.000 төгрөгний өртөг бүхий төмөр хашааг хандивлав.

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС