“Оорцог элгэн” хоршоо нь Монголын ахмадын баярыг угтаж сумын ахмадуудыг хүлээн авч 1 өдрийн соёл, урлаг, хүлээн авалтын арга хэмжээг зохион байгуулав

12-Р САР 12, 2019
САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН
70 МЭДЭЭГ ҮЗСЭН

САНАЛ, ХҮСЭЛТ АВАХ ЦОНХЫГ ХААСАН БАЙНА.

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС