2019 онд тэтгэмж авсан албан хаагчид

12-Р САР 9, 2019
САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН
29 МЭДЭЭГ ҮЗСЭН

Захирамжийн дугаар

Захирамжийн тэргүү

Үзэх

Б/05

В.Гантуяад тусламж олгох тухай

Үзэх

Б/09

Н.Мөнгөнцэцэгт тусламж олгох тухай

Үзэх

САНАЛ, ХҮСЭЛТ АВАХ ЦОНХЫГ ХААСАН БАЙНА.

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС