ЗДТГазрын ажилтнуудын сэтгэл ханамжийн судалгаа 2019 он

12-Р САР 10, 2019
САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН
36 МЭДЭЭГ ҮЗСЭН

САНАЛ, ХҮСЭЛТ АВАХ ЦОНХЫГ ХААСАН БАЙНА.

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС