August 6, 2020

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

2019 онд ЗДТГазрын албан хаагчдын авсан тэтгэмж, урамшуулал

Тушаалын дугаар

Тушаалын тэргүү

Үзэх

Б/13

Н.Ган-Эрдэнэд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай

Үзэх

Б/15

Ц.Болдбаатарыг урамшуулах тухай

Үзэх

Б/19

С.Энхцэцэгт тусламж олгох тухай

Үзэх

Б/26

Д.Сувд-Эрдэнэд тэтгэмж олгох тухай

Үзэх

Б/27

М.Энх-Амгаланд тэтгэмж олгох тухай

Үзэх

Б/39

Ц.Болдбаатарт тусламж олгох тухай

Үзэх

Б/45

Б.Солонгомаад тусламж олгох тухай

Үзэх

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС