Аймаг байгуулагдсаны 25 жилийн ойг угтаж хийсэн тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажил

6-Р САР 18, 2019
САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН
84 МЭДЭЭГ ҮЗСЭН

САНАЛ, ХҮСЭЛТ АВАХ ЦОНХЫГ ХААСАН БАЙНА.

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС