Иргэдээс авсан санал асуулгын нэгтгэл 2018 он

6-Р САР 19, 2019
САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН
148 МЭДЭЭГ ҮЗСЭН

САНАЛ, ХҮСЭЛТ АВАХ ЦОНХЫГ ХААСАН БАЙНА.

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС