ЗДТГазрын ажилчидын шагнал урамшуулал авсан байдал

Товч утга Нээх
1 Тэтгэмж Үзэх
2 Цалин урамшуулал Үзэх
3
4

САНАЛ, ХҮСЭЛТ ҮЛДЭЭХ ХЭСЭГ

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС