Нөөцөөс сул орон тоо нөхөх хүсэлт

3-Р САР 30, 2018
САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН
251 МЭДЭЭГ ҮЗСЭН

САНАЛ, ХҮСЭЛТ АВАХ ЦОНХЫГ ХААСАН БАЙНА.

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС