Баянтал сумын 2018 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

4-Р САР 10, 2018
САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН
209 МЭДЭЭГ ҮЗСЭН
Товч утга Үзэх
1 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэл Нээх
2 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэл Нээх
3 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэл Нээх
4 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэл  Нээх
5 5-р сарын төсвийн гүйцэтгэл  Нээх
6 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэл  Нээх
7 7-р сарын төсвийн гүйцэтгэл  Нээх
8 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэл  Нээх
9 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэл  Нээх
10 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэл  Нээх
11 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэл  Нээх
12 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэл  Нээх

САНАЛ, ХҮСЭЛТ АВАХ ЦОНХЫГ ХААСАН БАЙНА.

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС