Баянтал сумын 2018 оны авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

4-Р САР 10, 2018
САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН
191 МЭДЭЭГ ҮЗСЭН

Баянтал сумын 2018 оны авлаг, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

Товч утга Үзэх
1 1-р сарын авлаг, өглөг Нээх
2 2-р сарын авлаг, өглөг Нээх
3 3-р сарын авлаг, өглөг Нээх
4 4-р сарын авлаг, өглөг  Нээх
5 5-р сарын авлаг, өглөг  Нээх
6 6-р сарын авлаг, өглөг  Нээх
7 7-р сарын авлаг, өглөг  Нээх
8 8-р сарын авлаг, өглөг  Нээх
9 9-р сарын авлаг, өглөг  Нээх
10 10-р сарын авлаг, өглөг  Нээх
11 11-р сарын авлаг, өглөг  Нээх
12 12-р сарын авлаг, өглөг  Нээх

 

САНАЛ, ХҮСЭЛТ АВАХ ЦОНХЫГ ХААСАН БАЙНА.

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС