2019 оны төсвийн гүйцэтгэл /сараар/

6-Р САР 18, 2019
САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН
53 МЭДЭЭГ ҮЗСЭН

САНАЛ, ХҮСЭЛТ АВАХ ЦОНХЫГ ХААСАН БАЙНА.

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС