September 25, 2022

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

Хууль зүйн яамны харъяа гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын зохицуулах салбар зөвлөлүүдийн хооронд спортын арга хэмжээ болов.

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС