December 9, 2023

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

Хууль зүйн яамны харъяа гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын зохицуулах салбар зөвлөлүүдийн хооронд спортын арга хэмжээ болов.

ХОЛБОО БАРИХШИЛЭН ДАНССошиал хаяг