“Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай” сургалт 2019

12-Р САР 12, 2019
САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН
54 МЭДЭЭГ ҮЗСЭН

САНАЛ, ХҮСЭЛТ АВАХ ЦОНХЫГ ХААСАН БАЙНА.

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС