Мал эмнэлгийн тасгийн сургалт 2019

12-Р САР 12, 2019
САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН
67 МЭДЭЭГ ҮЗСЭН

САНАЛ, ХҮСЭЛТ АВАХ ЦОНХЫГ ХААСАН БАЙНА.

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС