2019 жилийн эцсийн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт шийдвэрлэлт

12-Р САР 10, 2019
САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН
18 МЭДЭЭГ ҮЗСЭН

САНАЛ, ХҮСЭЛТ АВАХ ЦОНХЫГ ХААСАН БАЙНА.

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС