August 12, 2020

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

Сумын Засаг даргын захирамжаар сумын залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөл байгуулагдав

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС