2019 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн цаг үеийн мэдээ

12-Р САР 9, 2019
САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН
83 МЭДЭЭГ ҮЗСЭН

САНАЛ, ХҮСЭЛТ АВАХ ЦОНХЫГ ХААСАН БАЙНА.

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС