2019 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрийн цаг үеийн мэдээ

12-Р САР 9, 2019
САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН
88 МЭДЭЭГ ҮЗСЭН

САНАЛ, ХҮСЭЛТ АВАХ ЦОНХЫГ ХААСАН БАЙНА.

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС