2019 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн цаг үеийн мэдээ

6-Р САР 18, 2019
САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН
85 МЭДЭЭГ ҮЗСЭН

САНАЛ, ХҮСЭЛТ АВАХ ЦОНХЫГ ХААСАН БАЙНА.

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС